Pracovní poměr lze ukončit ihned

Pro práci na zkrácený úvazek platí pro případy ukončení pracovního poměru stejné podmínky jako u plného úvazku. Zaměstnavatel tedy musí dát zaměstnanci odůvodněnou výpověď dle zákoníku práce, přičemž běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Rovněž zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek, který podá sám výpověď, musí počítat s dodržením dvouměsíční výpovědní lhůty.   

Nenáleží odstupné

Ohledně nároku na odstupné nejsou zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nijak znevýhodněni, a pokud obdrží výpověď od zaměstnavatele ze zákonných důvodů, na kterých nenesou vinu (tj. zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost), potom jim náleží odstupné dle zákoníku práce, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru. Zaměstnanci pracující u zaměstnavatele déle než dva roky mají nárok na tříměsíční odstupné. 

Kratší dovolená při zkráceném úvazku

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají nárok na délku dovolené v rozsahu jako ostatní zaměstnanci. V případě, že zaměstnanec pracuje např. 6 hodin denně, tak mu náhrada za dovolenou bude vypočtena právě za těchto 6 hodin.

Zdroj: finance.cz

Více informací

Více informací získáte na online školení PRACOVNÍ PRÁVO 2021 – AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA s JUDr. Petrem Bukovjanem.

Školení se bude konat 11. června. 

Více zde.