Novela zákona o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb.) upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. Změny se dotýkají také asistované reprodukce, změny pohlaví nebo posudkové péče u pracovně-lékařských služeb.

U posudkové péče a poskytování pracovně-lékařských služeb dojde ke snížení administrativní i ekonomické zátěže v návaznosti na zrušení povinnosti pracovně-lékařských prohlídek, dohledu na pracovištích a poskytování poradenství při výkonu práce.

Související školení

Dne 16. prosince proběhne školení PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE V ROCE 2017 - NOVELA ZÁKONA, v BEA centru v Olomouci, lektorka školení MUDr. Dana KUKLOVÁ, CSc., je specialistka a ředitelka útvaru ústředního orgánu v oblasti zdravotní péče. 

Program školení: 

- Právní předpisy v oblasti zdravotní péče o zaměstnance, podpora a ochrana zdraví, zaměstnávání mladistvých

- Pracovnělékařské služby

- Pracovnělékařské prohlídky

- Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

- Nemoci z povolání a pracovní úrazy

- Odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění

- Připravená novela zákona o specifických zdravotních službách

Podrobný program školení a přihláška zde.