Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu

Jde o dlouho očekávanou novelu, která by měla umožnit kompenzaci za provádění exekučních srážek ze mzdy, potvrdit postup prováděných exekučních srážek s odstupného a vyjasnit poskytování informací exekutorům z hlediska součinnosti. 

Novela však v případě jejího schválení nedopadne jen na zaměstnavatele, ale především na věřitele. Ti z navržených změn většinou nadšeni nejsou. Novela je dokonce odbornou veřejností označována jako exekuční amnestie.

Předkládaný návrh směřuje k tomu, aby byla exekuční řízení vedená proti témuž povinnému koncentrována u jednoho soudního exekutora. Podle důvodové zprávy je cílem snížení nákladů exekuce (zejména v souvislosti s větší mírou spojování exekučních řízení, případně se zjišťováním údajů o majetku povinného) a zjednodušení komunikace povinného i třetích osob, které v exekučním řízení poskytují součinnost, se soudním exekutorem. Soudní exekutor, kterému došel exekuční návrh, by musel z rejstříku zahájených exekucí zjistit, zda v okamžiku zahájení exekučního řízení bylo proti povinnému vedeno jiné exekuční řízení.

Exekutor by povinně bez zbytečného odkladu zapisoval do rejstříku zahájených exekucí údaje stanovené zákonem, aby bylo možné co nejdříve zjistit, který exekutor vede proti povinnému předchozí (první) exekuční řízení a u kterého exekutora se tedy řízení proti témuž povinnému mají koncentrovat.

Navržená změna se jeví jako velmi přínosná, avšak je tu problém s náklady věřitele na vymožení pohledávky. Podle nových podmínek předá „nový“ exekutor exekuci exekutorovi, který vede předchozí (první) exekuční řízení bez ohledu na rozsah pohledávky a vzdálenost k povinnému. Oprávněný (věřitel) samozřejmě musí exekutorovi za jeho práci zaplatit (paušální náhrada). V případě úspěšně vymožené pohledávky se tyto náklady přenesou na povinného (dlužníka). Směřováním exekucí k „prvnímu“ exekutorovi může dojít k prodloužení celého řízení a samozřejmě jeho prodražení.

Zdroj: podnikatel.cz

Související školení

Více se dozvíte na školení 12. listopadu 2019 SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ V PODMÍNKÁCH ROKU 2020.

Lektorem školení je Mgr. Vejsada. Školení se koná v BEA centru, tř. Kosmonautů 1, v Olomouci. Podrobnosti a přihláška zde