Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Změny se týkají:

  • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
    • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
    • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).

Zdroj: financnisprava.cz

Více informací

Více informací získáte na školení 19. října NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.7.2021 – VYBRANÉ APLIKAČNÍ PROBLÉMY A VÝHLED NA ROK 2022 s Ing. Zdražilem.

Přihlášku a program naleznete zde.