Stravenkový paušál je benefit pro zaměstnance. Zaměstnavatelé ho mohou, ale nemusí poskytovat. Ostatně ani poskytování stravenky či příspěvku na stravování není povinné. V souladu se zákoníkem práce má zaměstnavatel stravování zaměstnancům umožnit, nikoli poskytnout. 

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mají tři možnosti poskytnutí příspěvku na stravování (státní sféra s určitými omezeními):

  • poskytnutí nepeněžitého plnění – stravenky zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo
  • v rámci nepeněžitého plnění – (závodního) stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů i při provozování vlastního stravovacího zařízení, a to bez změny stávajícího daňového režimu tohoto nepeněžitého plnění (v právním řádu se již nevyskytuje institut závodního stravování, slovo „závodního“ bylo z tohoto ustanovení vypuštěno), 
  • nebo poskytnutí peněžitého příspěvku (stravenkového paušálu), který je zvýhodněn osvobozením od daně z příjmů na straně zaměstnance (do stanoveného limitu).

Stravenkový paušál je na straně zaměstnance výhodný pouze do částky pro osvobození od daně z příjmu. Podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů je peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu podle zákoníku práce osvobozen do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Aktuálně se jedná o částku 142 Kč, z toho 70 % činí 99,40 Kč. Pokud zaměstnavatel za jednu odpracovanou směnu poskytuje zaměstnanci částku peněžitého příspěvku do této výše, půjde o příjem od daně osvobozený (nepodléhá ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění). Přestože se jedná o příjem od daně osvobozený, jsou zaměstnavatelé povinni uvádět ho v úhrnu zúčtovaných mezd (hrubá mzda). 

Částka nad stanovený limit se u zaměstnance zdaní jako příjem zaměstnance, tedy běžná mzda (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Zde již bude tato částka součástí základu daně a tím i mzdového listu automaticky.

Zdroj: podnikatel.cz

Související školení:

Zveme Vás na tradiční podzimní školení s paní Katarínou Dobešovou s názvem ZMĚNY A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD PRO ROK 2022 A 2023 A PŘÍPRAVA NA ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH.

Školení se bude konat 22. listopadu v Olomouci.

Podrobnosti zde.