Zaměstnavatelé budou na odhlášce z pojištění hlásit údaje pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. 

Pozměňovacím návrhem k novele zákona o zaměstnanosti se rozšiřují oznamovací povinosti zaměstnavateke. Nově budou hlásit důležité údaje pro nárok a výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Zaměstnavatel bude na tiskopise oznamovat do 8 kalendářních dnů OSSZ den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem. Nově přibude údaj o: druhu zaměstnání, době trvání zaměstání, době důchodové pojištění, výši výdělku, výši nároku na odstupné a způsob a důvod skončení zaměstnání.

Související školení 

Zveme Vás na školení NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1.1.2022, které pořádáme 15. prosince v Olomouci. Lektorem je JUDr. Vlasák, který působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim.

Přihláška a program zde.