Rozšířili jsme náš lektorský tým a do nabídky jsme  zařadili zcela nové oblasti, které školíme. Tato nová témata jsou vhodná především pro interní školení pořádané ve Vaší organizaci, případně v našich prostorách v Olomouci. 

Okruhy nových seminářů:

 • Školení jeřábníků, vazačů (všechny skupiny), pracovníků pojízdných pracovních plošin MEWP
 • Školení pro kotelníky a obsluhy tlakových nádob – včetně prohlídek i revizí
 • Obsluha motorových manipulačních vozíků – včetně technických prohlídek, včetně LPG a CNG
 • Školení poučené osoby elektro
 • Školení pro obsluhy stavebních strojů -– od motorové pily, přes harvestory, rypadla, nakladače, traktorbagry, atd.
 • Stavební vrátky a výtahy a regálové zakladače – včetně prohlídek i revizí
 • BOZP a PO včetně práce ve výškách
 • Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • Povinnosti výrobce – směrnice EU a bezpečnost výrobků
 • První pomoc
 • a další...

Dále jsme schopni zajistit:

 • sepsání Místních provozních bezpečnostních předpisů na jeřáby a plošiny, provozní řády na areály, sklady, pracovní postupy
 • průvodní dokumentace na nově vyrobená zařízení + analýzy rizik, návody, výrobní a bezpečnostní štítky, ES/EU prohlášení o shodě
 • hodnocení rizik na provozech, kategorizaci prací, OOPP
 • zastupování při kontrolách OIP, HS, životního prostředí

Neváhejte nás kontaktovat.

Telefonicky 704 056 626, či emailem info@intellego.cz.