Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2023. Děkujeme za spolupráci a věříme, že se brzy opět setkáme na některém z našich školení. 

25. ledna 2023 AKTUÁLNÍ SITUACE V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A V POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZMĚNY OD 1.1.2023

JUDr. František Vlasák

Pozor! Dochází k významným změnám! V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn. Již v průběhu roku 2022 nabyly účinnosti některé změny (např. zavedení povinnosti zaměstnavatele hlásit údaje pro podporu v nezaměstnanosti), koncem roku 2022 a počátkem roku 2023 se však tempo přijímaných změn zrychluje: od 1. 12. dochází k elektronizaci karantény a již druhé změně v otcovské v roce 2022, od 1. 1. ke změně číselných parametrů v nemocenském pojištění a v pojistném včetně „vypadnutí“ některých zaměstnanců z pojištění a ke změnám v posudkové službě správy sociálního zabezpečení, od 1. 2. k zavedení slev na pojistném na zaměstnance se zkrácenými úvazky. Další změny se připravují (např. důchodové zvýhodnění zdravotnických záchranářů spojené se zvýšením sazby pojistného apod.).

Více na intellego.cz.