Elektronické neschopenky se začnou vystavovat od 1. ledna 2020.

Od 1. listopadu 2019 však bude možné započít napojování lékařských softwarů k systému eNeschopenky. Již mají však zaměstnavatelé možnost nahlížet do portálu ČSSZ a sledovat neschopenky pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Neschopenky do 31. 12. 2019: Pokud bude zaměstnanci neschopenka přiznána lékařem před 1. lednem 2020, bude mít papírovou podobu. Papírové tiskopisy tedy bude muset zaměstnanec odevzdat zaměstnavateli a ten je poté doručí příslušné OSSZ.

Zdroj: finance.cz

Související školení

Zveme Vás na školení ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA – PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE, CHYBY A NEJASNOSTI.

Školení proběhne 21. února 2020 v Olomouci.

Lektorem školení je JUDr. František VLASÁK, který působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Je spoluautorem legislativy týkající se elektronických neschopenek!

Program školení a přihláška zde.