Daňové přiznání podává každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Přiznání musí řešit i poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí. Přiznání vyplňují i lidé, kteří platí solidární daň. Povinnost podat přiznání mají ale pouze ti, jejichž příjmy za rok 2020 překročily limit 1 672 080 Kč. Komu se zvýšily pouze zálohy na daň, ale nikoli samotná daň, ten přiznání podávat nemusí a může si nechat udělat roční zúčtování záloh.

V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Zdroj: podnikatel.cz

Související školení

Zveme Vás na každoroční jarní školení ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2020 A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2021 s oblíbenou školitelkou Katarínou Dobešovou.

Školení se bude konat 17. února online formou.

Na školení se dozvíte jaké jsou změny ve zdaňování mezd a ročním zúčtování záloh a mnohé další. Podrobný program a přihlášení naleznete zde.