Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce.

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Co by měli mít zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu s sebou? Je délka zahraniční pracovní cesty nějak omezena?

Dozvíte se 23. května na školení CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PŘEDPISY V ROCE 2019 s Mgr. Vyškovskou.

Školení se koná v BEA centru, tř. Kosmonautů 1, Olomouc.

Program, podrobnosti a přihláška zde.