Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají?

  • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let,

  • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

    • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,

    • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

    • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Zdroj: mvcr.cz

Více informací

Více informací získáte na školení OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA, APLIKACE V PRAXI, NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY.

Školení je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR.

Termín konání: 17. října 2019

Místo konání: BEA centrum, tř. Kosmonautů 1, Olomouc.

Lektorka: JUDr. Marie Zemanová

Podrobnosti a přihláška zde.