Pokud se podnikající fyzická osoba rozhodne zřídit si datovou schránku, musí podat žádost.

Datovou schránku pak úřad zřídí do 3 dnů ode dne podání žádosti. Pokud tvoří součást žádosti o zřízení datové schránky příloha, trvá doba vyřízení žádosti až 30 dní.

Náležitosti žádosti

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
  • státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR
  • identifikační číslo ekonomického subjektu (IČO), bylo-li přiděleno
  • místo podnikání, popřípadě sídlo
  • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby

Žádost lze podat osobně na podatelnu ministerstva vnitra nebo poslat poštou na adresu ministerstva vnitra. Potom ale musí obsahovat úředně ověřený podpis. Ten si OSVČ mohou zajistit na obecních úřadech, úřadech městských částí a vybraných pobočkách České pošty, Hospodářské komory, notářů či zahraničních zastupitelských úřadů. Poplatek za ověření činí 30 Kč. 

Další možnost tvoří podání žádosti na některém kontaktním místě Czech POINT, které najdete na vybraných pobočkách České pošty, s. p., městských úřadů či městských části. V neposlední řadě se dá žádost poslat elektronicky na adresu posta@mvcr.cz. Podnikatel ji ale musí podepsat zaručeným elektronickým podpisem.

Zdroj: podnikatel.cz

Více informací

Více informací získáte na školení DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY (AKREDITOVÁNO MV ČR). Lektorkou školení je RNDr. Ing. Eva Urbanová, zkušená konzultantka a odbornice zabývající se prací s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedením spisové služby.

Školení se koná 24. října 2019 v BEA centru, tř. Kosmonautů 1, Olomouc.

Podrobnosti najdete zde.