K 1. lednu 2023 dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se počítají nemocenské dávky vyplácené státem a v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti či karantény náhrada příjmu vyplácená zaměstnavatelem.

Jinak řečeno dojde ke zvýšení té části příjmu, která se započítává při výpočtu sociálních dávek nebo náhrady příjmu. Nepočítá se totiž celý příjem. Redukuje se tak, že čím vyšší příjem, tím méně se z něj v jednotlivých intervalech výše příjmu, určených právě oněmi redukčními hranicemi, započítává.

Nemocenské dávky zaměstnanců se počítají z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (ve smyslu § 18 zákona o nemocenském pojištění (ZNP) je to 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Aby nedocházelo ke snižování denního vyměřovacího základu, a tedy nemocenských dávek, jsou některé dny pro zápočet do rozhodného období vyloučeny. Stanovuje je § 18 odst. 7 ZNP. Nezapočítávají se např. dny čerpání neplaceného volna, právě doba čerpání nemocenských dávek aj.

Pro účely výpočtu výše nemocenských dávek se nezohledňuje celý výdělek zaměstnance, ale jenom jeho určitá část – zmenšuje se prostřednictvím tzv. redukčních hranic:

  • 1. redukční hranice v r. 2022 činí 1298 Kč, nově od 1. 1. 2023 to bude 1345 Kč,
  • 2. redukční hranice v r. 2022 je představována částkou 1946 Kč, nově pro rok 2023 to bude 2017 Kč,
  • 3. redukční hranice je v r. 2022 3892 Kč, nově půjde o 4033 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu se provede tak, že se započte:

  • do 1. redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu,
  • z části denního vyměřovacího základu mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte 60 %,
  • z části mezi 2. a 3. redukční hranicí se započte 30 %,
  • k části nad 3. redukční hranici se nepřihlédne.

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % denního vyměřovacího základu a 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Zdroj: mesec.cz

Více informací

Více informací získáte na školení AKTUÁLNÍ SITUACE V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A V POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZMĚNY OD 1.1.2023.

Lektorem školení je JUDr. František Vlasák. Školení se bude konat 25. ledna 2023 v Olomouci.

Program a další potřebné informace naleznete zde