V případě využívání vozidla mají podnikatelé na výběr z více možností, jak k těmto vozidlům uplatňovat náklady na jejich provoz.

Podnikatelé mohou volit mezi paušálními výdaji na dopravu, uplatňováním skutečných výdajů souvisejících s provozem vozidla nebo uplatňováním náhrad výdajů za použití vozidla.

Pokud se podnikatelé rozhodnou, že budou uplatňovat skutečné výdaje související s provozem vozidla, zahrnují pak tyto náklady běžné výdaje, jako jsou spotřebované pohonné hmoty a režijní materiál, pojistné, náklady související s opravou vozidla, výdaje za parkovné anebo dálniční známky.

Do nákladů se potom zahrnují i poplatky vyplývající ze zákonných povinností, jako je například poplatek za pravidelné technické prohlídky, případně silniční daň. Součástí nákladů jsou také odpisy hmotného majetku.

Pokud podnikatelé nechtějí uplatňovat skutečné výdaje, umožňuje jim zákon o daních z příjmů uplatňovat tzv. výdajový paušál na dopravu. Pokud jej podnikatelé uplatní, mohou si za každý kalendářní měsíc, ve kterém využívají vozidlo k podnikání, uplatnit částku 5000 Kč jako daňově uznatelný náklad. Pokud je vozidlo využíváno k podnikání jen částečně, musí se tento paušál krátit a podnikatelé mohou uplatnit pouze 4000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém je vozidlo využíváno, a to bez ohledu na poměr, v jakém je vozidlo využíváno.

Pokud bude uplatněn výdajový paušál na dopravu, nemusí podnikatelé prokazovat využívání vozidla účetními doklady ani knihou jízd. To ovšem platí pouze pro účely zákona o daních z příjmů. Zpozornit by měli zejména plátci DPH, kteří musí vést evidenci pro účely uplatňování nároku na odpočet DPH.

Zdroj: podnikatel.cz

Související školení: