Neomezené volno je volno nad rámec zákonem stanovené dovolené. Zákoník práce však tento pojem nezná, a právě proto je na zaměstnavateli, aby nastavil jasná pravidla. S tím souvisí nejen nastavení transparentních podmínek pro možnost využití neomezeného volna, což úzce souvisí s pracovní kulturou u zaměstnavatele a také nezbytnou důvěrou, ale i určení toho, do jaké míry bude zaměstnavatel volno proplácet.

Nemělo by se totiž jednat o neplacené volno, ale další placenou dovolenou. Každá firma má však její hrazení nastavené jinak. Za volno může náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, jako je tomu u klasické dovolené, nebo třeba náhrada mzdy ve výši základní mzdy bez odměn, prémií a osobního ohodnocení.

Zavádění neomezeného volna naštěstí neznamená změnu všech zaměstnaneckých smluv. Zaměstnavatel jej může zavést administrativně podstatně jednodušeji, a to třeba vnitřním předpisem, jak je to možné u jakéhokoliv jiného hromadného benefitu pro zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že jde o zaměstnaneckou výhodu, která je poskytována nad rámec zákoníku práce, je v zásadě na zaměstnavateli, jak si pravidla čerpání nastaví.

Zdroj: finance.cz

Související školení:

Mnohem více se dozvíte na podzimním školení s naším oblíbeným lektorem JUDr. Bukovjanem dne 19. října v Olomouci. Podrobnosti a příhlášku najdete zde: PRACOVNĚPRÁVNÍ SPECIÁL S JUDr. BUKOVJANEM – AKTUALITY A SPORNÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA