Vláda 1. 7. 2019 schválila novelu občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších předpisů, které by mohly výrazně zjednodušit agendu kolem exekucí. 

Požadavky zaměstnavatelů, které se týkají exekučních srážek, se týkají mimo jiné jasného vymezení, jaké informace mohou zaměstnavatelé exekutorovi poskytnout. Jak vyplynulo z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi českými firmami, jeden z nejpalčivějších problémů je právě nejasně definovaná informační součinnost s exekutorem. Novela také zavádí možnost komunikovat s exekutorem elektronicky prostřednictvím datových souborů. 

Ministerstvo spravedlnosti v novele také navrhuje pro zaměstnavatele za veškerá exekuční řízení vedená vůči konkrétnímu zaměstnanci náhradu nákladů 50 Kč měsíčně ze srážené částky.

Zdroj: podnikatel.cz

Více informací

Školení s lektorem Mgr. Vejsadou SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ V PODMÍNKÁCH ROKU 2020 se bude konat 12. listopadu 2019 v BEA centru v Olomouci. 

Program, další podrobnosti a přihláška zde.