Co se od 1. ledna 2020 změní pro zaměstnavatele?

  • již nebude muset od zaměstnance přijímat a dále předávat okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné díly neschopenky potřebné k výplatě nemocenského,
  • pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
  • informace o vzniku, trvání a ukončení pracovních neschopností svých zaměstnanců bude zaměstnavatel získávat elektronickou cestou od ČSSZ a bude k tomu mít k dispozici několik způsobů:1. může být informován o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců prostřednictvím notifikací zasílaných např. do datové schránky anebo na určený e-mail, pokud o ně požádá; 2. může využít služby ePortálu ČSSZ, která mu zobrazí detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti jednotlivého zaměstnance i souhrnný přehled všech zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců; 3. může využít služby „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ prostřednictvím kanálu APEP (VREP), používaného v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Služba umožní průběžně automatizovaně stahovat do mzdového/personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek,
  • uvedené možnosti (služby) bude mít zaměstnavatel k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ (k využívání služeb ePortálu ČSSZ může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu),
  • v případě, že pracovní neschopnost zaměstnance bude delší než 14 dnů, zasílá zaměstnavatel příslušné OSSZ výhradně elektronicky formulář „Příloha k žádosti o dávku“
  • v této příloze uvede kromě podkladů pro výpočet nemocenské dávky nově také informaci, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské)
  • po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zasílá zaměstnavatel OSSZ nově hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Zdroj: cssz.cz

Související školení

Více informací se dozvíte na školení ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA – PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE, CHYBY A NEJASNOSTI.

Školení proběhne 21. února 2020 v Olomouci.

Lektorem školení je JUDr. František VLASÁK, který působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Je spoluautorem legislativy týkající se elektronických neschopenek!

Program školení a přihláška zde.