Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa.

Výhody datových schránek:

  • Většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky. Výjimku představují dokumenty, které technicky nelze zasílat datovou zprávou nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení.
  • Datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu si můžete uložit a kdykoli prokázat, co jste přesně úřadu poslali. Oproti tomu z podacího lístku (k doporučené zásilce) nevyčtete, co bylo obsahem dopisu.
  • Vaše záležitosti můžete snadno svěřit jiné osobě, které důvěřujete. Pověřené osoby mohou mít též přístup k Vám dodaným datovým zprávám a mohou za Vás i zprávy posílat. Vám i tak zůstává možnost kontroly, protože jak doručené, tak i odeslané zprávy zůstávají ve schránce po dobu 90-ti dnů.
  • S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností atd. A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat všechna povinná přiznání. 
  • Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte zdarma do své datové schránky, zatímco za jejich papírové vyhotovení byste jinak museli platit nemalé poplatky.
  • Pokud si povolíte příjem Poštovních datových zpráv (PDZ), mohou Vám do datové schránky zasílat písemnosti i soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod.
  • Poštovní datové zprávy můžete také soukromoprávním subjektům (fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby) ze své datové schránky posílat. 

Zdroj: datoveschranky.info

Více informací

Více informací získáte na školení DATOVÉ SCHRÁNKY V PRAXI ANEB JAK EFEKTIVNĚ ELEKTRONICKY KOMUNIKOVAT (NEJEN) S ÚŘADY, které se bude konat 24. října 2019 v BEA centru v Olomouci.

Školením Vás provede zkušená konzultantka RNDr. Ing. Eva Urbanová.

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO Ministerstvem vnitra ČR.

Program a více informací naleznete zde.