Výpočet daně z příjmu fyzických osob není vždy stejná, záleží na konkrétní situaci zaměstnance, v praxi mohou mít dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou rozdílně vysokou čistou mzdu. 

  • Prohlášení k dani lze podepsat jednou. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatní mzdová účetní daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok, pouze však za předpokladu podepsaného prohlášení k dani. Prohlášení k dani je však možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Například při práci pro dva zaměstnavatele současně se prohlášení k dani podepíše pouze u jednoho z nich, zpravidla u toho, kde je hrubá mzda vyšší.
  • Sleva na poplatníka náleží vždy. Při podepsaném prohlášení k dani se uplatní vždy daňová sleva na poplatníka v částce 2 070 korun. Pro splnění ostatních daňových slev, například na studenta (ve výši 335 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (ve výši 210 korun) nebo invaliditu třetího stupně (ve výši 420 korun) musí být splněny zákonné podmínky a musí se nárok na tyto slevy vydokladovat. Sleva na poplatníka náleží vždy a není potřeba žádného „papíru“.
  • Rozhodující je superhrubá mzda. Daň z příjmu fyzických osob se platí ze superhrubá mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob může být tedy vyšší než 15procentní sazba daně z příjmu.
  • Daňové zvýhodnění uplatňuje jeden z rodičů. Při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatní vždy pouze jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti (na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí dítě 2 017 korun). Daňové zvýhodnění je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.
  • Daň z příjmu neovlivňuje nemocenské dávky ani výši důchodu. Někteří zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou mohou platit nízké částky na dani z příjmu fyzických osob, například právě z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na více dětí. Nižší odvod na dani z příjmu fyzických osob však nemá negativní vliv na výši nemocenských dávek (například nemocenské, mateřské, otcovské nebo ošetřovného) nebo výši důchodu. Výše nemocenských dávek a státních důchodů závisí na výši odvodů na sociálním pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění se přitom neuplatňují žádné daňové odpočty a daňové slevy jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob.
  • Solidární daň se platí měsíčně. Zaměstnanci s hrubou mzdou nad limit odvádí i 7procentní solidární daň z příjmu. Při výpočtu měsíční čisté mzdy podléhají měsíční solidární dani hrubé mzdy nad částku 130 796 korun. 
  • Daňové odpočty se uplatní až za celý rok. Při výpočtu měsíční čisté mzdy nelze uplatňovat daňové odpočty v poměrné výši, například 2 000 korun u životního pojištění či 2 000 korun u doplňkového penzijního spoření. Při splnění zákonných podmínek se daňové odpočty, na které je nárok dle § 15 zákona o dani z příjmu, uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání až za celý kalendářní rok.
  • Lze obdržet daňovou vratku. Během roku se odvádí zálohová daň z příjmu fyzických osob. Daňová povinnost za celý kalendářní rok však může být v praxi nižší, než kolik činily zaplacené zálohy během roku. Nejčastější důvody jsou: uplatnění daňových odpočtů za celý kalendářní rok, práce pouze po část roku a nevyužití v plném rozsahu slevy na poplatníka, nárok na slevu na manželku (manžela), nárok na daňovou slevu školkovného. U povinného pojistného žádný přeplatek na měsíčních platbách vzniknout nemůže.
  • Daně se platí z obou zaměstnání. Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele odvádí daň z příjmu z obou zaměstnání. Platba daně z příjmu u jednoho zaměstnavatele neosvobozuje od dalších daňových povinností u dalšího zaměstnavatele.
  • I z dohod se může odvádět zálohová daň z příjmu. Srážkové dani z příjmu podléhají hrubé odměny z pracovních dohod pouze při nepodepsaném prohlášení k dani a odměně do limitu – u dohody o provedení práce musí hrubá měsíční odměna činit 10 000 korun a méně a u dohody o pracovní činnosti méně než 3 000 korun. V ostatních případech se i z práce na některou z pracovních dohod odvádí zálohová daň z příjmu.

Zdroj: e15.cz 

Více informací

Více se dozvíte na školení 11. listopadu 2019 v BEA centru v Olomouci: ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V PODMÍNKÁCH ROKU 2020. Lektorkou školení je Vladislava Dvořáková.

Program a přihláška zde.