• Dne: Středa 29 of březen 2023 v 09:00
Price 3 509 Kč Register

Lektor:

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ

Certifikovaná lektorka a konzultanta managementu, má bohaté zkušenosti z realizace projektů vzdělávání zaměstnanců a z konzultační činnosti v oblasti HR.

Datum konání:

23. března 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 15.00 – odborný program

Lektor:

PhDr. Zdeňka BRÁZDOVÁ

Certifikovaná lektorka a konzultantka v oblasti managementu, má bohaté zkušenosti z realizace projektů vzdělávání zaměstnanců a z konzultační činnosti v oblasti HR v mnoha firmách a institucích v ČR a SR, včetně zahraničních firem. Věnuje se také implementaci a zdokonalování systému řízení lidských zdrojů ve firmách a organizacích včetně jejich aplikace v systémech řízení jakosti dle norem ISO 9000.

Informace o semináři:

Co udělat pro to, abyste se stali v nové roli úspěšnými? Jak stanovit a plnit cíle? Jaký styl řízení a vedení je předpokladem největšího úspěchu? Jak správně vést lidi ke splnění cílů a k výkonu? Jak komunikovat s různými typy lidí? Odpovědi na tyto (a mnohé další) Vám přinese tento seminář.

Cílem semináře je připravit manažery na bezproblémové vykonávání této pozice, poskytnout jim ucelený přehled a propojení všech nezbytných prvních kroků ve funkci, naučit základním manažerským dovednostem, zásadám vedení lidí, procvičit efektivní komunikaci s podřízenými.

Seminář je určen lidem, kteří vedou menší nebo větší skupinu lidí. Zaměřuje se na začátečníky v této oblasti ale je vhodný i pro ty, kteří s vedením lidí již mají zkušenosti. Seminář je vhodný také jako příprava manažerských talentů ve firmách.

Program:

  1. Osobnost manažera

  • obsah řízení manažerské kompetence,
  • manažerská odpovědnost
  • budování autority
    

  2. Kroky po převzetí manažerské práce:

  • správná racionální analýza výchozí situace
  • stanovení cílů a jejich prezentace podřízeným, správná cesta k jejich dosažení
  • rozvíjení klíčových vztahů
  • správná racionální analýza výchozí situace
    

  3. Budování manažerských návyků:

  • získávání informací, jejich strukturování a vyhodnocení
  • stanovování priorit, řízení času
  • styly vedení – pomocí jakého stylu dosáhnu největších úspěchů
    

  4. Zásady pro řízení a vedení lidí, efektivní práce s týmem, podpora řízení pracovního výkonu:

  • zásady efektivní komunikace s podřízenými
  • řízení pracovního výkonu
  • zadávání úkolů, zpětná vazba
  • hodnocení pracovníků, zpětná vazba
  • základy motivace jednotlivců a týmu k výkonu
  • prevence konfliktů na pracovišti
    

  5. Upozornění na chyby, které manažeři na startu dělají

  6. Konkrétní příklady z praxe

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. 

  Místo konání:

  Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

  OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.