• Dne: Úterý 19 of říjen 2021 v 09:00
Event finished

Lektor:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další.

Datum konání:

19. října 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 13.45 – odborný program

Lektor:

Ing. Vladimír ZDRAŽIL

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod, autor odborných článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další.

Cíl školení:

Cílem školení je seznámit účastníky s novelou zákona o DPH účinné od 1.10.2021 včetně aplikace změn do praxe.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno účetním, fakturantům, administrativním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, podnikatelům a dalším zájemcům o problematiku uplatňování DPH.

Program školení:

  1. Nadměrný odpočet v DPH a změny ve způsobu jeho stanovení a vyplácení od roku 2021 v návaznosti na novelu Daňového řádu
  2. Pronájmy v DPH od 1.1.2021 v důsledku zásadní změny paragrafu 56a 
  3. Prodej zboží na dálku – definice, vstupní předpoklady, obvyklé obchodní modely dotčené touto změnou
  4. Rozšíření režimu jednoho správního místa pro prodej zboží na dálku
  5. Snížení limitů pro odchylné stanovení místa zdanitelného plnění u prodeje zboží na dálku oproti současným odchylkám u tzv. limitu pro zasílání
  6. Dovoz zboží na dálku 
  7. Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží nepatrné hodnoty dle paragrafu 71 ZDPH
  8. Nový postup u dovozu zboží osobám nepovinným k dani
  9. Zavedení institutu elektronického rozhraní do legislativy DPH od roku 2021
  10. Hlášení MOSS a jeho využití před novelou ZDPH 2021 a hlášení MOSS a jeho využití od roku 2021, registrace v MOSS od 1.4.2021, režimy v MOSS
  11. Aktuální problémy v DPH – opravné daňové doklady dle paragrafu 42, 43 a 46 a další vybrané problémy 
  12. Výhled do roku 2022 a připravované změny legislativy

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

  Místo konání:

  Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

  OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.