• Dne: Čtvrtek 20 of říjen 2022 v 09:00
Price 4 598 Kč Register

Lektor:

Olga FRANCŮ

Konzultantka a lektorka v oblasti řízení lidských zdrojů. Dlouhodobě působila jako personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech.

Datum konání:

20. října 2022 (první část školení)

4. listopadu 2022 (druhá část školení)

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Olga FRANCŮ

Odborný poradce a lektor v oblasti managementu, vedení lidí a personalistice. Má dlouholetou praxi personální ředitelky a HR manažerky, praktické znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů uplatňuje ve školení vedoucích pracovníků, managementu a personalistů (výběrová řízení, manažerské pohovory, přijímací řízení a HR dovednosti).

Komu je školení určeno:

Školení je určeno všem, kteří vedou větší či menší tým podřízených. Školení je zaměřeno na praktické způsoby vedení lidí a jeho cílem je usnadnit vedení lidí a dosáhnout tak lepších výsledků. Tohoto školení se často účastní mistři výrobních podniků a další vedoucí pracovníci.

Jedná se o dvoudenní školení! První část proběhne 20. října 2022, druhá část školení proběhne 4. listopadu 2022.

Cíl školení:

Účastníci se zdokonalí ve své manažerské práci a budou si v každodenních situacích jistější. Zlepší se v komunikaci, motivaci i porozumění lidem kolem sebe. Absolvování jim umožní mít dobrý pocit se své manažerské práce.

Program školení:

Pracujete v manažerské pozici a přemýšlíte o tom co dříve a co později? Jsou na prvním místě lidé nebo úkoly? Co se můžete dozvědět o svých podřízených? Co vlastně obnáší manažerská práce? Kladete si tyto otázky? Přijďte.

1. Vést nebo řídit?
2. Jak mě berou bývalí kolegové
3. Jaké jsou mé povinnosti vůči podřízeným
4. Jsem pod tlakem shora i zdola
5. Co vyčíst z chování lidí kolem
6. Motivace podřízených
7. Co dělat a jak komunikovat když

  • Když se podřízenému daří a plní své úkoly
  • Když se občas projeví nějaký pracovní problém
  • Když se objeví osobní problém
  • Když zaměstnanec neplní, co plnit má
  • Když zaměstnanec řekne „tohle dělat nebudu“
  • Když zaměstnanec nepřijde do práce

8. Předávání a přijímání pozitivní a negativní zpětné vazby
9. První konflikt
10. Tykání a vykání
11. Týmová práce
12. Hodnocení zaměstnanců a moje příprava na hodnotící rozhovor
13. Základní orientace v pracovním právu
14. Kdy a co mohu delegovat
15. Modelové situace

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.