• Dne: Středa 16 of únor 2022 v 09:00
Event finished

Lektor:

Doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc.

Přední odborník v oblasti controllingu, působí na ČVUT a přednáší na prestižních mezinárodních konferencích, dlouhodobě se věnuje podnikovému řízení v praxi.

Datum konání:

16. února 2022

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc.

Přední odborník v oblasti controllingu, mimo výuky na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze přednášel také v programech MBA a pro renomované zahraniční agentury. V posledních letech přednáší také na prestižních mezinárodních konferencích. Od roku 1990 vedl řadu úspěšných projektů podnikového řízení pro větší i menší firmy. Právě z nich čerpá hlavní zdroje pro prakticky zaměřené semináře. Vedl také řadu akademických projektů, včetně projektu GAČR.

O školení:

Produkt je to jediné, co do podniku přináší peníze. Produkt je to zásadní, proč je podnik nebo instituce zřízena. Produkt nejen hmotný, ale i produkt ve formě služby (projektu, programu, veřejné služby, agenturní činnosti, ap.) je to klíčové, co musí být stále při řízení organizace prvotní. Všichni to víme, ale velmi často podle toho nejednáme. A pokud ano, jsme si vědomi, že produkt hmotný i nehmotný vzniká prostřednictvím činností, resp. posloupnosti činností = procesů? A že tedy nikoliv statické pojetí řízení založené na řízení středisek, ale řízení založené na řízení činností, a jejich uspořádání do procesů, je tou správnou volbou! Vhodnou volbou pro vytvoření flexibilního, dynamického řízení. A to platí nejen pro podnik, ale fakticky pro každou instituci. Jak takové řízení vytvořit, o tom je tento seminář. Více podrobností najdete ve stručné publikaci, která je doplněním tohoto semináře.  

Komu je školení určeno:

Školení je určeno vedoucím pracovníkům, pracovníkům controllingu, pracovníkům střední úrovně řízení všech typů útvarů (zejména technických, provozních, ekonomických a obchodních), vedoucím týmů a všem ostatním, kteří chtějí porozumět controllingovému řízení.

Cíl školení:

 • Ukázat, jak strukturovat řízení podniku nebo instituce s důrazem na produkt.
 • Vysvětlit, že důraz na činnosti, procesy a k nim přiřazené zdroje je ten správný recept pro řízení dnes a zejména zítra.
 • Vysvětlit, v čem je využití těchto entit vhodné pro dosažení pružného, dynamického řídicího systému pro období změn.
 • Nabídnout možnost konzultace vlastních problémů, případně navržených řešení, v průběhu semináře, a tím podstatně přispět ke zvýšení poznání účastníků o controllingovém řízení pro dosažení žádoucí výkonnosti podniku – instituce.

Součástí školení:

 • sylaby s hlavními body výkladu
 • nová publikace lektora Produkt dělá podnik (2021) zdarma!
 • možnost konzultace vlastních problémů v řízení organizace (podniku) s lektorem

Program školení:

1. Co vlastně musíme řídit, které entity, když chceme řídit podnik nebo instituci?

2. Jaká je role produktů?

3. Jak spolu tyto entity souvisí a interagují? Jaká je jejich vazba, případně hierarchie? Co je prvotní?

4. Proč je důraz na propojení, resp. integraci tak významný? Jak je vhodně propojit, resp. integrovat?

5. Proč je vhodné využít činnostní a procesní přístup?

6. Jakou roli má produkční proces?

7. Jakou roli má celkové procesní schéma?

8. Co označujeme pojmem zdroje? Proč zdroje a jejich přiřazení hraje tak klíčovou roli?

9. Jaké jsou zásady tvorby produktů?

10. Proč jsou cíle a jejich ukazatelé tak zásadní?

11. Které manažerské nástroje jsou klíčové?

12. Řízení nákladů je možné? Jak?

                      Další informace:

                      Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a knihu Produkt dělá podnik zdarma! Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                      Místo konání:

                      Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

                      OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.