• Dne: Úterý 11 of duben 2023 v 09:00
Price 4 719 Kč Register

Lektor:

Mgr. Vladimír ČERNÝ

Zkušený lektor s dlouholetou praxí ve vzdělávání a bohatými zkušenostmi v oblasti pracovního práva.

Akreditováno Ministerstvem vnitra – AK/PV-735/2022

Datum konání:

11. 4. 2023 (první část programu)

13. 4. 2023 (druhá část programu)

Časový harmonogram:

8.15 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 15.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Vladimír ČERNÝ

Zkušený lektor s dlouholetou praxí ve vzdělávání a bohatými zkušenostmi v oblasti pracovního práva.

Komu je školení určeno:

Začínajícím (ale i pokročilým, kteří si chtějí vše zopakovat) v personalistice, mzdovým účetním, zaměstnancům přebírajícím personální agendu, právníkům, vedoucím zaměstnancům a dalším, kteří chtějí mít přehled v oblasti pracovního práva.

Program školení:

Výklad v rámci semináře bude zaměřen na základní seznámení s pracovněprávními předpisy – zejména zákoníkem práce – v jejich aktuálním znění ke dni konání semináře. Současně účastníci budou v základním rámci seznámení s připravovanými novelizacemi pracovněprávních předpisů. Celý výklad bude propojen s příklady z praxe souvisejícími s probíranými tématy. Bude průběžně dostatečný prostor pro dotazu účastníků.

 1. Úvod do problematiky, seznámení s programem a cíli semináře, očekávání ze strany účastníků.

 2. Aktuální vývoj pracovního práva v roce 2022 – 2023, vývoj pracovního práva ve vztahu k EU, zákoník práce a občanský zákoník – vymezení základní výkladových pravidel k pracovnímu právu.

 3. Vymezení pracovněprávních předpisů upravující vznik, průběh a skončení pracovněprávního vztahu v jeho jednotlivých formách.

 4. Pracovní poměr – postup zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru ve vazbě na přijímání nových zaměstnanců, vznik pracovního poměru, LPP, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci.

 5. Pracovní doba a její rozvrhování, jednotlivé formy - rozvrh pracovní doby, informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba,  vymezení vícesměnných pracovních režimů, rovnoměrná pracovní doba, vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby, práce přesčas a noční práce, stanovená týdenní pracovní doba, rozvržení pracovní doby a její pravidla , pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu, řádná evidence pracovní doby.

 6. Dovolená – nová koncepce určování nároku na dovolenou dle stanovené týdenní pracovní doby – v hodinách, včetně komplexního výkladu pravidel pro čerpání dovolené.

 7. Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – jednotlivé formy ( pracovní neschopnost, karanténa, dárcovství  krve, výkon veřejných funkcí,  odborová činnost, pracovní volno související s akcí pro děti a mládež, prostoj, povětrnostní podmínky, částečná nezaměstnanost, mateřská a rodičovská dovolená , návštěvy lékaře a další).

 8. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů, DPP a DPČ.

 9. Doručování písemností dle zákoníku práce – jednotlivé formy, místo/a místa doručování písemností, úložní doba písemností.

 10. Odměňování za práci – základní vymezení – mzda, plat, odměna z dohod, jednotlivé příplatky za práci.

 11. Ochrana osobních údajů zaměstnanců, vedení osobní agendy, archivace z praktického pohledu – GDPR a jeho účinnost.

 12. Práce z domova – základní – aktuální vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

 13. Problematika BOZP a PO – základní vymezení.

 14. Péče o zaměstnance.

 15. Zaměstnavatel a odborová organizace.

 16. Skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.