• Dne: Středa 17 of květen 2023 v 09:00
Event finished

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Datum konání:

17. května 2023

Časový harmonogram:

9.00 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Květoslava NOVOTNÁ

Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO, poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993.

Cíl školení:

Cílem semináře je seznámení účastníků s důležitými okruhy z oblasti fakturace dle platné legislativy, a to se zaměřením na praktické využití. Zásadní přitom bude členění faktur na přijaté, vystavené a také jejich oběh a schvalování. Prezentovány budou novinky v zákoně o účetnictví, vyhlášce, ČÚS a DPH. Seminář se bude dále zabývat problematikou kontrolních hlášení, elektronizací faktur a elektronických podpisů, fakturacím nájemného, přefakturacím, poskytováním slev, rabatů, skont, reklamacemi a také náležitostmi faktur. Zahrnuty budou aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ včetně upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur.

Program školení:

1. Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti, oběh a schvalování
2. Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
3. Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
4. Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
5. Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS
6. Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře
7. Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod.
8. Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
9. Forma listinná, elektronizace faktur, schvalování a podpisování v technické - elektronické formě, přehled legislativy k technické formě, vytěžování údajů z faktur
10. Fakturace nájemného
11. Přefakturace
12. Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
13. Úroky z prodlení
14. Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace  - účtování, DPH
15. Náležitosti faktur

  • podle zákona o účetnictví
  • podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení, obezřetnost při nároku na odpočet
  • faktury v daňové evidenci
  • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
  • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury

16. Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
17. Implementace  Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
18. Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník,  zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů – GDPR a další.

  Další informace:

  Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

  Místo konání:

  Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

  OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.