• Dne: Čtvrtek 24 of únor 2022 v 09:00
Event finished

Lektor:

Katarína DOBEŠOVÁ

Přední odbornice v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zkušená a oblíbená lektorka.

Datum konání:

24. února 2022

Časový harmonogram: 

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Katarína DOBEŠOVÁ

Specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Působí na Odboru daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných Ministerstva financí, autorka odborných publikací a výkladů. Patří k předním odborníkům v dané problematice. Zkušená a oblíbená lektorka.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Cíl školení:

Cílem tohoto oblíbeného semináře je seznámit účastníky se změnami ve zdaňování mezd v roce 2022 a podmínkami pro provedení ročního zúčtování záloh za rok 2021. Určeno všem, kteří se touto problematikou zabývají. Seminář reaguje na poslední změny v této oblasti a jeho obsah je aktualizován dle vývoje legislativy tak, aby účastníci byli seznámeni se všemi změnami a novinkami.

Program školení:

Obsah semináře je průběžně aktualizován dle vývoje legislativy.

1. Stručný přehled změn ve zdaňování mezd  pro rok 2022

  • Zvýšení daňového zvýhodnění a změny při poskytování daňového bonusu
  • Zvýšení základní slevy na poplatníka
  • Nová sleva za zastavenou exekuci
  • Zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně
  • Zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžního příspěvku na stravování
  • Aktuální výklady k dané problematice

2. Roční zúčtování záloh za rok 2021:

  • Legislativní rámec, lhůty a termíny, přepočet DZV na děti v rámci RZZ a doplacení daňových bonusů, problematika výpočtu daně klouzavě progresivní sazbou daně, stanovení základu daně u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, vypořádání přeplatků a nedoplatků při RZZ
  • Povinností poplatníka a plátce daně při RZZ, kdy má zaměstnanec právo požádat o RZZ a kdy má povinnost podat daňové přiznání, náležitosti žádosti o RZZ
  • Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně, zejména úroků z úvěrů na bydlení v novém daňovém režimu,  darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, příspěvků na penzijní a životní pojištění a uplatnění ročních slev na dani (na druhého z manželů a školkovného)
  • Vypořádání daňové povinnosti a roční zúčtování záloh u zaměstnanců daňových nerezidentů
  • Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců se srážkovou daní (kdy  do RZZ a kdy do DAP) a u zaměstnanců s příjmy podle § 5 odst. 4 zákona

3. Různé další aktuální informace – v souvislosti coronavirem, v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání a zajímavé judikáty související se zdaňováním mezd, a další

4. Daňové tiskopisy – nové vzory, lhůty pro zpracování, oznamovací povinnost plátce daně atd.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.