• Dne: Čtvrtek 9 of březen 2023 v 09:00
Price 2 420 Kč Register

Lektoři:

Mgr. Veronika TRAKALOVÁ

Ing. Jan BÍLÝ

Pracovníci Českého statistického úřadu.

Datum konání:

9. března 2023

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektoři:

Mgr. Veronika TRAKALOVÁ

Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Ing. Jan BÍLÝ

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s prováděním Intrastatu, protože s ním začínají nebo by brzy mohli začít, stejně jako je vhodný pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují.

Seminář mohou využít všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich dovážejí nebo do nich vyvážejí zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.  

Cíl školení:

Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Program školení:

1. Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
2. Referenční období
3. Zjednodušené hlášení
4. Zboží sledované v Intrastatu
5. Zboží nesledované v Intrastatu
6. Způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
7. Obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, kódy povahy transakcí, třístranný obchod, kombinovanou nomenklaturu zboží, DIČ partnera a země původu ve směru vývozu
8. Opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
9. Dobropisy
10. Informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby 
11. Dotazy účastníků k provádění Intrastatu a odpovědi na ně     

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.