• Dne: Středa 20 of říjen 2021 v 09:00
Event finished

Lektor:

Ing. Ivona Klabouchová

Významná odbornice na celní problematiku a zkušená lektorka. Věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

Datum konání:

20. října 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ivona Klabouchová

Významná odbornice na celní problematiku a zkušená lektorka. Věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku. Během svého působení v celní správě se specializovala zejména na problematiku celního tarifu, preferenčního obchodu a původu zboží. Čtyři roky řídila odbor celní politiky a celního tarifu Generálního ředitelství cel. Absolvovala kurz obchodní politiky ve Světové obchodní organizaci (WTO), podílela se na sjednávání dohod o volném obchodu a účastnila se řady mnohostranných jednání v rámci WTO, Světové celní organizace (WCO) a EU.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno pro zaměstnance firem, které obchodují se zbožím přes hranice i v rámci Evropské unie a potřebují se orientovat v preferenčních vztazích Unie se třetími zeměmi a v podmínkách pro uplatnění celních výhod v rámci zón volného obchodu, celních unií a autonomních opatření. Účastníci semináře získají aktuální informace o těchto oblastech preferenčního obchodu EU.

Informace a cíl školení:

Preferenční obchod je pro dovozce, výrobce a vývozce zboží zajímavý jednak proto, že představuje významnou možnost úspory nákladů na dovozní clo, ale také proto, že zvyšuje konkurenceschopnost vyváženého zboží. Nejen firmy, které obchodují se zbožím přes hranice Evropské unie, ale také jejich dodavatelé vystavující prohlášení o původu v rámci EU, by se měli orientovat v preferenčních vztazích se třetími zeměmi a v podmínkách pro uplatnění celních výhod v rámci zón volného obchodu, celních unií a autonomních opatření, zejména ve stanovení a prokazování původu zboží.

Program školení: 

Během semináře, který je určen hlavně pro začátečníky, ale také pro pokročilé, kteří si chtějí osvěžit a aktualizovat své znalosti, získají posluchači přehled o těchto oblastech preferenčního obchodu EU:

  1. Význam preferenčního a nepreferenčního původu zboží
  2. Přehled preferenčních dohod a opatření (zóny volného obchodu, celní unie, autonomní opatření EU)  
  3. Pravidla stanovení preferenčního původu, včetně praktických příkladů 
  4. Způsoby prokazování původu při dovozu a vývozu zboží 
  5. Schválený a registrovaný vývozce 
  6. Dodavatelská prohlášení v rámci Evropské unie 
  7. Následné verifikace původu
  8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

        Další informace:

        Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

        Místo konání:

        Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

        OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.