• Dne: Úterý 18 of duben 2023 v 09:00
Price 2 420 Kč Register

Lektor:

RNDr. Ing. Eva Urbanová

Zkušená konzultantka a odbornice zabývající se prací s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedením spisové služby.

ŠKOLENÍ JE AKREDITOVÁNO MINISTERSTVEM VNITRA - AK/PV-176/2023 

Datum konání:

18.04.2023

Časový harmonogram:

9.00 – 13.45 – odborný program

Lektor:

RNDr. Ing. Eva Urbanová

Zkušená konzultantka a odbornice zabývající se prací s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedením spisové služby.

Komu je školení určeno:

Školení je vhodné pro pracovníky úřadů, zaměstnance firem a všechny, kteří ve své praxi datovou schránku používají.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Program školení:

Seznámení účastníků webináře s problematikou elektronické komunikace prostřednictvím datové schránky s důrazem na povinné zřizování datových schránek státem od 1. ledna 2023.

1. Právní zakotvení problematiky datových schránek
2. Zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
3. Co je to datová schránka a k čemu slouží
4. Kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
5. Kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost
6. Kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
7. Nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
8. Zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
9. Znepřístupnění/zrušení datové schránky
10. Datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
11. Dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
12. Poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
13. Způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
14. Konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
15. Praktická práce se zkušební datovou schránkou
16. Aktuality k datu konání webináře

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.