• Dne: Čtvrtek 1 of červen 2023 v 08:30
Price 2 541 Kč Register

Lektor:

Ing. Daniela Burianová, LL.M.

Odborná lektorkaauditorka a daňová poradkyně. 

Datum konání:

1. června 2023

Časový harmonogram:

8.30 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Ing. Daniela Burianová, LL.M.

Odborná lektorka, auditorka a daňová poradkyně. 

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. Ke školení se připojíte buď prostřednictvím běžného internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Opera, ...) nebo přes software Zoom Client for Meetings nainstalovaný ve vašem počítači. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného přiznání on-line budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby účastníci dokázali sami sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022.

Program online školení: 

Příprava mezitímní (čtvrtletní) účetní závěrky – jak si zkontrolovat její správnost a úplnost? 
Seznámení s užitečnými kontrolními vazbami k rozvahovým a výsledkovým účtům. Upozornění na časté chyby v zůstatcích vybraných účtů.
Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací.
Praktické metodické rady k přípravě čtvrtletní účetní závěrky příspěvkové organizace

1. Legislativní rámec a základní zásady k účetní závěrce
2. Kontrola správnosti jednotlivých rozvahových účtů a jejich vzájemná provázanost s jinými rozvahovými či výsledkovými účty
3. Vazba nákladů a výnosů ze čtvrtletní závěrky na roční plán
4. Kontrola správnosti a úplnosti účetní závěrky jako součást následné finanční kontroly
5. Nakládání s fondy, legislativa k tvorbě a čerpání fondů, kontrolní mechanismy
6. Praktické příklady účtování o majetku a fondech
7. Upozornění na časté chyby
8. Aktuality v účetnictví a daních příspěvkových organizací

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.