• Dne: Úterý 7 of březen 2023 v 09:00
Event finished

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Datum konání:

7. března 2023

Časový harmonogram:

9.00 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

O školení:

Vědeli jste, že pracovní smlouva musí obsahovat jen 3 povinné náležitosti? Jak sjednat druh práce či místo výkonu práce v pracovní smlouvě? Jak se počítá zkušební doba a v jakých případech dochází k jejímu prodloužení? Na co si dát pozor při rozvazování pracovního poměru? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými způsoby rozvázání? Jak postupovat při sjednávání konkurenční doložky? Je zaměstnanec povinen zachovávat mlčenlivost? Za jakých podmínek lze nařídit zaměstnanci práci přesčas? Jaké jsou nejčastější chyby při evidování pracovní doby? Může zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci, aby evidoval svou pracovní dobu? Za jakých podmínek je možné převést dovolenou do dalšího kalendářního roku? Jak se počítá dovolená a jak je to se zápočtem náhradních dob? Jaké změny se chystají v úpravě home office?

To a ještě mnohem více se dozvíte na workshopu věnovanému pracovnímu právu, kterým Vás provede JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., garant pracovního práva na PF UP v Olomouci a advokát. Důraz bude kladen na praktické souvislosti. Látka bude posluchačům, vysvětlována na základě příkladů z praxe. Opomenuty nebudou novinky pracovního práva vč. připravované novely zákoníku práce.

Komu je školení určeno:

Toto školení je určeno především těm, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem, nicméně není to hlavní součástí jejich pracovní náplně – tedy především pro vedoucí pracovníky na všech úrovních, účetní, asistentky, mistry výrobních podniků, a všechny administrativní pracovníky. Vhodné je i pro začínající personalisty, popřípadě pro personalisty, kteří si chtějí zopakovat ty nejdůležitější základy.

Program školení:

1. Pracovní smlouva

 • jak má vypadat pracovní smlouva
 • co vše musí obsahovat – povinné náležitosti
 • co dále může obsahovat – vedlejší náležitosti

2. Zkušební doba (počítání a běh)

 • délka zkušební doby a její počítání
 • jak postupovat po skončení zkušební doby

3. Skončení pracovní poměru

 • možné způsoby skončení pracovního poměru
 • důvody pro skončení pracovního poměru
 • judikatura k tématu

4. Konkurenční doložky a mlčenlivost
5. Rozvrhování pracovní doby, přesčasy, evidence pracovní doby

 • způsoby rozvrhování pracovní doby
 • práce přesčas a jak k ní přistupovat
 • evidování pracovní doby

5. Dovolená v hodinách a její výpočet (výpočet, převod dovolené)

 • nárok na dovolenou
 • výpočet dovolené v hodinách
 • převod nevyužité dovolené
 • nařízení dovolené zaměstnavatelem
 • převod nevyčerpané dovolené


6. Home office aneb práce z domova

 • právní zakotvení home office
 • proplácení nákladů
 • další informace k tématu 

7. Novinky a změny v oblasti pracovního práva – především připravovaná novela ZP

                    Další informace:

                    Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.