• Dne: Středa 22 of březen 2023 v 09:00
Event finished

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista  v oblasti pracovního práva  s praxí  v  kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.

Datum konání:

22. března 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Přední odborník v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený a oblíbený lektor.

Komu je školení určeno:

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem – především tedy personalistům, pracovníkům HR oddělení, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Školení je zaměřeno na aktuální novinky a změny v oblasti pracovního práva (včetně připravované velké novely ZP).

Program školení:

1. První praktické zkušenosti se změnami v oblasti pracovnělékařských služeb po novele prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. – pojem „profesní riziko“; změny ve frekvenci dohledu poskytovatele PLS; vztah základního a odborného vyšetření; důležité změny v oblasti periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky; nové pojmy v obsahových náležitostech žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a lékařského posudku; vypuštění nebo změny některých případů (např. ve vztahu ke školám a školským zařízením, noční práci nebo tzv. řízení referentského vozidla) z dosavadních rizik ohrožení zdraví apod.

2. V jaké fázi je a co skutečně přinese návrh novely zákoníku práce – průběh legislativního procesu; změny oproti původnímu návrhu po připomínkovém řízení; přehled nejdůležitějších změn.

3. Vybrané praktické příklady z pracovněprávní praxe – prodlužování zkušební doby; nadbytečnost zaměstnance vs. jiné výpovědní důvody; náhradní volno za práci přesčas; chyby v oblasti dovolené atd.

4. Důležitá soudní judikatura – splatnost dosažené mzdy za práci přesčas; povinný podíl a elektronická evidence náhradního plnění; překážka v práci na straně zaměstnavatele a neplacené volno; obsahové náležitosti dohody o výjimkách z pravidel o době určité; podmínky pro působení odborové organizace u zaměstnavatele; výpočet průměrného výdělku atd.

5. Dotazy, diskuse. Aktuality ke dni konání semináře. Nová výkladová stanoviska AKV.

              Další informace:

              Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

              Místo konání:

              BEA, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

              BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.