• Dne: Úterý 4 of duben 2023 v 08:30
Price 2 420 Kč Register

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Patří k předním odborníkům v dané problematice.

Datum konání:

4. dubna 2023

Časový harmonogram:

8.00 –  8.30 – prezence účastníků

8.30 – 13.00 – odborný program

Lektor:

Ing. Ilona SOUČKOVÁ

Oddělení daně z příjmů právnických osob - Generální finanční ředitelství Praha. Dlouhodobě působila ve vedoucí pozici na Generálním finančním ředitelství Praha. Podílí se na přípravě a zpracování právních předpisů, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí. 

Komu je školení určeno a další informace:

Určeno pro pracovníky ekonomických a technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2023. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

Program školení:

Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů pro rok 2023.

  1. Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
  2. Definice opravy hmotného majetku
  3. Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
  4. Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
  5. Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
  6. Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
  7. Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
  8. Technické zhodnocení na majetku odpisovaného mimořádnými odpisy, technické zhodnocení na nemovité kulturní památce
  9. Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
  10. Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
  11. Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
  12. Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
  13. Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
  14. Nástavby, přístavby, stavební úpravy
  15. Rekonstrukce, modernizace
  16. Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
  17. Technické zhodnocení nehmotného majetku – režim před a po novele ZDP č. 609/2020 Sb.
  18. Judikatura Nejvyššího správního soudu

                   Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.

                   V případě legilativních změn bude mimořádná pozornost věnována posledním úpravám zákona a jejich důsledkům v souvislosti s daným tématickým zaměřením. Obdobně bude pozornost věnována případným změnám provedeným v Pokynu Generálního finančního ředitelství D-59 – tj. novely původního Pokynu D-22.

                   Další informace:

                   Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                   Místo konání:

                   BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

                   BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.