• Dne: Úterý 29 of listopad 2022 v 08:30
Event finished

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého.

Datum konání:

29. listopadu 2022

Časový harmonogram:

8.30 – cca 12.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr PODRAZIL, Ph.D.

Odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Personalistům, HR manažerům, vedoucím zaměstnancům, podnikovým právnikům a všem dalším, které zajímá problematika pracovního práva.

Program školení:

Posluchači budou seznámeni s aktuálními rozhodnutími soudů z oblasti pracovního práva. Seminář provede posluchače plánovanými změnami pracovněprávní úpravy.

1. Aktuální rozhodnutí z oblasti:

  • pracovní smlouvy
  • odměňování
  • souběhu funkcí
  • pracovní doby
  • skončení pracovního poměru

2. Plánované legislativní změny

  • dohodáři a změny jejich postavení (směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii)

                    Další informace:

                    Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.