• Dne: Úterý 20 of září 2022 v 08:30
Price 2 299 Kč Register

Lektor:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha.

Datum konání:

20. září 2022

Časový harmonogram:

8.30 – cca 13.30 – odborný program

Lektor:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

má dlouholetou praxi v oblasti odměňování zaměstnanců, působila např. jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí anebo jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné době se věnuje lektorské a publikační činnosti. Autorka odborných publikací.

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. Ke školení se připojíte buď prostřednictvím běžného internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Firefox, Opera, ...) nebo přes software Zoom Client for Meetings nainstalovaný ve vašem počítači. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Hlavním organizátorem tohoto školení je Svaz účetních Hradec Králové.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a dalším zaměstnancům, kteří se věnují mzdové problematice.

Program školení: 

1. Podstatné změny v zákoníku práce

  • DPP, DPČ do 31.7.2022
  • DPP, DPČ od 1.8.2022
  • Přestávky na oddech, přestávky bezpečnostní
  • Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  • Určení výkonu práce
  • Podle směrnice EU by se mělo zabránit obcházení práce na běžnou smlouvu a znevýhodnění pracovníků na zavolanou či na dohodu. Pokud není rozvrh hodin pevně stanoven, měli by zaměstnavatelé pracovníky o pracovní době informovat. Lidé by také měli v určitém předstihu vědět, kdy je firma do práce povolá.

2. Další placené volno z důvodu péče o dítě

  • Podmínky, čerpání, úhrada nákladů zaměstnavateli
  • Problémy spojené s novou povinností zaměstnavatelů od 1.4.2022
  • Vyplňování části "9" e-formuláře "Přihláška, odhláška, změna – k NP"

3. Srážky ze mzdy z pohledu nezabavitelné částky

  • Určení nezabavitelné částky v průběhu roku 2022
  • Nařízení vlády č. 507/2021 Sb.
  • Zákon č. 17/2022 Sb.
  • Stanoviska soudů a názory Komory soudních exekutorů
  • Postupy insolvenčních správců a postupy soudních exekutorů
  • Postupy plátců důchodů při provádění exekuce

4. Pracovnělékařské prohlídky

  • Pracovní poměr
  • DPP a DPČ
  • Záměr MZ týkající se vstupní lékařské prohlídky

5. Zaměstnávání Ukrajinců s dočasnou ochranou
6. Změny v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

  • Další osvobození bezúplatných plnění

7. Nová směrnice Evropské unie a změny v zákoníku práce od 1.8.2022

  • Účel směrnice EU 2019/1152 z 20.6.2019
  • Nezbytné poskytování informací zaměstnancům (čl. 4 směrnice)
  • Lhůty pro poskytování informací - do 7 kalendářních dnů ode dne výkonu práce
  • Povinnost informovat o rozsahu týdenní pracovní doby se bude dotýkat i DPP a DPČ
  • Povinnost zajistit zákonné přestávky (přestávka na oddech a nepřetržitý odpočinek v týdnu) i v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr
  • Zkušební doba - maximálně 6 měsíců - ZP je v souladu se směrnicí
  • Aplikace § 40 ZP a možnost přidělit práci související s vykonávanou činností, aniž by šlo o převedení na jinou práci (tzv, dispoziční oprávnění zaměstnavatele)
  • Změny v rámci souběžného zaměstnání

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.