• Dne: Pátek 22 of říjen 2021 v 09:00
Event finished

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Datum konání:

22. října 2021

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Cíl školení:

Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních novinek v této oblasti pro rok 2021 s výhledem do roku 2022.

Určeno pro:

Školení je určeno pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2021.

Program školení:

1. Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení v roce 2021 vč. příkladů zpětné aplikace na majetek v roce 2020

2. Vstupní cena a její stanovení – pro účely daňové i účetní, vyvolená investice a další

3. Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metra zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán

4. Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele, odpisovaný i neodpisovaný majetek, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020 a 2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení

5. Nehmotný majetek – možné způsoby odpisování, způsob odpisování, zdůraznění nového přístupu v roce 2021

6. Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem a další

7. Další související problematika – např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další

    Další informace:

    Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

    Místo konání:

    Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

    OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.