• Dne: Pondělí 19 of duben 2021 v 09:00
Price 1 997 Kč Register

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Datum konání:

19. dubna 2021

Časový harmonogram:

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

RNDr. Ivan BRYCHTA

Daňový poradce od roku 1995, má dlouholetou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství. Autor mnoha odborných publikací, přední odborník v dané problematice.

Informace k online školení:

Toto online školení bude probíhat prostřednictvím oblíbené platformy Zoom. K připojení se k tomuto online školení potřebujete mít nainstalovaný Zoom Client for meetings. Ten stáhnete z tohoto odkazu kliknutím na první odkaz u tlačítka Download. Tento software je samozřejmě zdarma. V den školení spustíte program Zoom Client for Meetings a kliknete na modré tlačítko Join (připojit se ke školení). Přístupové údaje od nás obdržíte den před konáním školení.

Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Hlavním organizátorem tohoto školení je Svaz účetních Hradec Králové.

Cíl školení:

Cílem školení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních novinek v této oblasti pro rok 2021.

Program školení:

1. Vymezení hmotného a nehmotného majetku – dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně, změněné hranice pro hmotný movitý majetek a pro technické zhodnocení v roce 2021 vč. příkladů zpětné aplikace na majetek v roce 2020

2. Vstupní cena a její stanovení – pro účely daňové i účetní, vyvolená investice a další

3. Účetní odpisy – zásady pro účetní odpisování, komponentní odpisy, metra zbytkové hodnoty a další způsoby odpisování, odpisový plán

4. Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení odpisovatele, odpisovaný i neodpisovaný majetek, rovnoměrné a zrychlené odpisy a jejich srovnání, mimořádné odpisy v roce 2020 a 2021, další možnosti odpisování vč. odpisů při technickém zhodnocení

5. Nehmotný majetek – možné způsoby odpisování, způsob odpisování, zdůraznění nového přístupu v roce 2021

6. Daňové odpisy ve speciálních případech – prodej majetku, pokračování v odpisování, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem a další

7. Další související problematika – např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další

    Další informace:

    Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.