• Dne: Pátek 23 of duben 2021 v 00:00
Price 1 936 Kč Register

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad.

Datum konání:

23. dubna 2021

Časový harmonogram:

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Autorka publikací Cizinci a daně, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d État – Francie, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců a řady odborných článků. Oblíbená a velmi kladně hodnocená lektorka.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

O semináři:

Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která, značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU.

Program školení: 

1. CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 • evropské právo,
 • pracovní právo,
 • daňové právo,
 • právo sociálního zabezpečení.

2. PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ 

 • nárok na cestovní náhrady,
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
 • místo výkonu práce v zahraničí.

3. VOLNÝ POHYB SLUŽEB A JEHO LIMITY

 • co je to volný pohyb služeb,
 • kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

4. MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI

 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
 • odměna namísto minimální mzdy poskytovaná podle předpisů státu vyslání, 
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a jeho dopady  
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání  

5. NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ 

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností.

6. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VYSLÁNÍ 

 • vyslání,
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady 
 • souběžně vykonávaná činnost,
 • výjimka,
 • formulář A1 (existují výjimky, kdo ho zaměstnanec nepotřebuje?). 

7. STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

 • kdy vzniká stálá provozovna,
 • povinnosti při vzniku stálé provozovny,
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

8. ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ 

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

9. SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů 

10. DISKUZE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ ÚČASTNÍKŮ

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály.