• Dne: Úterý 13 of duben 2021 v 09:00
Price 1 936 Kč Register

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista  v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor.

Datum konání:

13. dubna 2021

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – připojení účastníků k online školení

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN

Specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený a oblíbený lektor.

Informace k online školení:

K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 48 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :)

Komu je školení určeno:

Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. 

Program školení:

Seminář bude zaměřen především na vysvětlení aktuálních novinek v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela ZP vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb. a jiné právní předpisy, stejně jako problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.

1. PROBLÉMY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE – jak se vypořádat se zásadní změnou právní úpravy dovolené (minimální délka čerpané dovolené; dovolená ve svátek; převod dovolené do dalšího roku; musí zaměstnavatel měnit dovolenkový lístek nebo rozvrh čerpání dovolené?; čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a další problematické situace na konkrétních příkladech); správné posouzení pracovního volna k činnostem na akcích pro děti a mládež (jak vnímat týden pracovního volna; které pracovní volno je placené?; postup zaměstnavatele při refundaci vyplacené náhrady za čerpání pracovního volna). 

2. PODPORA V DOBĚ ČÁSTEČNÉ ZAMĚSTNANOSTI (KURZARBEIT) – nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (náhrada za cílený program Antivirus); výše a podmínky; jak to má zaměstnavatel zprocesovat.

3. VYBRANÉ PROBLÉMY PRACOVNÍ DOBY – rozvržení pracovní doby, pracovní režim a z toho vyplývající délka týdenní pracovní doby; specifika spojená s pružným rozvržením pracovní doby; jak při home office (rozvrhuje si zaměstnanec pracovní dobu sám?); práce přesčas (možnosti a omezení); možnost nařízení práce ve svátek a v den nepřetržitého odpočinku v týdnu atd.

4. DALŠÍ PROBLÉMY Z PRAXE – jak správně postupovat při uzavření PP na dobu určitou; nadbytečnost zaměstnance a postupy s tím spojené (včetně práva na odstupné); vybrané překážky v práci (částečná nezaměstnanost, vyšetření u lékaře, rehabilitace apod.); pracovněprávní souvislosti s Covid-19 (je zaměstnanec povinen podrobit se očkování? atd.).  

5. Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.

6. Aktuality ke dni konání semináře.

7. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků.

Videopozvánka: