• Dne: Pondělí 3 of duben 2023 v 09:00
Price 2 360 Kč Register

Lektor:

Jaroslava PFEILEROVÁ

Správce daně FÚ pro Zlínský kraj ÚzP ve Vsetíně, autorka článků a příspěvků v odborných časopisech, zkušená lektorka.

Datum konání:

3. dubna 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 13.30 – odborný program

Lektor:

Jaroslava PFEILEROVÁ

Více než 30 let působí na kontrolním oddělení Finančního úřadu ve Vsetíně na pozici správce daně. Specializuje se na cestovní náhrady a a na zdaňování ve vztahu k zahraničí. Zkušená lektorka.

Informace o školení:

Náplň semináře bude obsahovat výklad problematiky související s cestovními náhradami a z velké části tvořit příklady, upozornění na nejčastější chyby zjišťované kontrolními orgány a také problémy z praxe (včetně souvisejících řešení). Mimo obvyklé případy bude výklad obsahovat popis výjimečných situací, které mohou vzniknout při onemocnění zaměstnance na pracovní cestě, při přerušení pracovní cesty, při používání elektromobilů a hybridních vozidel, při teambuildingu apod.

Posluchačům budou sděleny i novinky v oblasti cestovních náhrad, které přinesla novela zákoníku práce. Jedná se o upřesnění časových pásem v případě zajištění bezplatného stravování zaměstnance, ale hlavně o poskytování cestovních náhrad při vysílání pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb z jiných členských států EU do ČR.  Tuzemské zaměstnavatele bude zajímat také poskytování cestovních náhrad v případě „zrcadlové situace“ – tedy případy, kdy tuzemský zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance k poskytování služeb do jiného členského státu EU (např. k mateřské společnosti).

Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod.

Celá řada zaměstnavatelů v současné době zavádí práci zaměstnanců z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele tzv. home office. Ve vazbě na tento režim výkonu práce, vzniká zaměstnanci nárok na celou řadu plnění - mimo jiné i na cestovní náhrady. Také tato problematika bude součástí výkladů a diskuze. 

Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Program školení:

1. Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty

 • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady
 • souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty
 • případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu
 • důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu

2. Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
3. Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

 • nároky na stravné
 • hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady
 • snížení stravného
 • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni
 • nadlimitní plnění
 • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
 • jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití elektromobilů,
 • výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje
 • souběh stravného a stravenky v jednom dni (daňové posouzení)
 • stravenkový paušál
 • související příklady a nejčastější chyby z praxe

4. Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách

 • sazby zahraničního stravného, snižování stravného
 • kapesné
 • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady)
 • upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v r. 2020
 • náhrady při návštěvě člena rodiny

5. Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)

 • cestovní náhrady
 • související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele

6. Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí

 • způsob výpočtu náhrady
 • nejčastější chyby

7. Zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele z členského státu  EU vyslaní k výkonu služeb do ČR

 • Cestovní náhrady
 • Odvod daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zaměstnance vyslaného na území ČR (mezinárodní smlouvy, stát, ve kterém je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděna, kdo je plátce daně)

8. Zaměstnanci českého zaměstnavatele vyslaní k výkonu služeb do členského státu EU

 • Cestovní náhrady
 • Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti za práci zaměstnance vyslaného do členského státu EU (mezinárodní smlouvy, stát, ve kterém je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděna, plátce daně)

9. Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné (dohodnuté) měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
10. Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance vzniklých v cizí měně a související kurzové rozdíly
11. Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
12. Teambuilding
13. Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení

 • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
 • příklady
 • daňové posouzení

14. Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance

 • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
 • příklady

15. Vyúčtování pracovních cest

 • lhůty
 • příklady vyúčtování v různých cizích měnách
 • účtování u zaměstnavatele
 • kurzové rozdíly

16. Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
17. Cestovní náhrady členům orgánům právnických osob
18. Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
19. Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
20. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

Místo konání:

BEA campus, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc 779 00

BEA campus se nachází 10 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc. Dostanete se sem také tramvají č. 1, 5 nebo 7 - zastávka Vejdovského.