• Dne: Středa 30 of listopad 2022 v 09:00
Event finished

Lektor:

Mgr. Markéta SVOBODOVÁ

Specializuje se na právo veřejných zakázek, zejména na zadávání veřejných zakázek na služby a stavební práce v oblasti dopravní infrastruktury.

Akreditováno Ministerstvem vnitra – číslo akreditace AK/PV-781/2022

Datum konání:

30. listopadu 2023

Časový harmonogram:

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – 14.00 – odborný program

Lektor:

Mgr. Markéta SVOBODOVÁ

Vedoucí právního odboru v projektové společnosti. Odbornice zabývající se právem veřejných zakázek. Specializuje se zejména na zadávání veřejných zakázek na služby a stavební práce v oblasti dopravní infrastruktury. Má dlouholetou praxi se zadáváním veřejných zakázek na straně zadavatele i na straně dodavatele. Současně se zabývá problematikou v oblasti práva společností bez právní subjektivity vstupující do veřejného zadávání.

Informace o školení:

Seminář je zaměřen na nástin a diskusi vybraných otázek zákona s kolegy zakázkáři, kteří potřebují prohloubit své znalosti v konkrétních oblastech zákona.

Cílem semináře je na základě primárních znalostí zákona se s účastníky zabývat těmi ustanoveními zákona, která jsou z pohledu jejich praxe komplikovaná, výkladové rozporná apod. Výklad bude prováděn ve světle novely zákona účinné k 1. 1. 2021 a s aktuálními informacemi o postupu projednávání velké novely včetně nastínění základních připravovaných změn.

Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky a výzvy a rovněž nová řešení.

Komu je školení určeno: 

Seminář je určen všem, kteří ve své praxi chtějí prohloubit své znalosti veřejného zadávání dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. zejména zaměstnancům obcí, měst na straně zadavatelů i zaměstnancům obchodních společností, kteří podávají své nabídky do veřejných soutěží a potřebují získat podrobný přehled o základních institutech, druzích řízení a zákonitostech zadávání

Program školení:

   1. Zásady veřejného zadávání po novele 1.1.2021,
   2. Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek,
   3. Mimořádně nízká nabídková cena,
   4. Hodnocení odpovědného zadávání, hodnocení na kvalitu,
   5. Společnosti bez právní subjektivity jako dodavatelé – na co si dát pozor ze strany dodavatelů ii ze strany zadavatelů,
   6. §46 ve světle rozhodovací praxe
   7. § 79 a možnosti využití v zadávací dokumentacích ve světle rozhodovací praxe
   8. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

                    Další informace:

                    Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

                    Místo konání:

                    Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

                    OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.