• Dne: Pondělí 18 of říjen 2021 v 09:00
Event finished

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Datum konání:

18. října 2021

Časový harmonogram: 

8.30 –  9.00 – prezence účastníků

9.00 – cca 14.00 – odborný program

Lektor:

Marek REINOHA

Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti.

Komu je školení určeno:

Školení je určeno zejména pracovníků pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. 

Program školení:

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2021.

DPH při vývozu zboží:

1. definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
2. definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
3. definice vývozce dle celních předpisů 
4. základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
5. DUZP při vývozu zboží 
6. daňové doklady při vývozu zboží
7. podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
8. složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skaldu apod.  
9. příklady obchodních transakcí  
10. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH při dovozu zboží:

11. definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
12. definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
13. definice deklaranta dle celních předpisů 
14. celní hodnota při dovozu zboží
15. základ daně při dovozu zboží 
16. datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení 
17. daňové doklady při dovozu zboží  
18. osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
19. oprava základu daně při dovozu zboží  20. složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. 
21. příklady obchodních transakcí  
22. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Další informace:

Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. 

Místo konání

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc

OUNOL se nachází 8 minut pěší chůze z hlavního vlakového nádraží Olomouc (směr tržnice). Dostanete se sem také pohodlně tramvají 1, 5 nebo 7 – zastávka Vejdovského.