Představujeme naše lektory

foto_milos_picha.png

Mgr. Miloš Pícha, MBA

Poradce v oblasti managementu, kouč a zkušený lektor.

Dlouhodobě mě zajímá téma "dosahování výsledků prostřednictvím druhých lidí". Zabývám se vedením firmy ke stanoveným výsledkům se zaměřením na nalezení rovnováhy mezi výsledky a vztahy. Baví mě propojování strategických cílů s každodenní náplní práce, projektové řízení, postupy leadershipu a motivace zaměstnanců. Podporuji vedoucí na jejich cestě k osvojení individualizovaných postupů k řízení lidí, dodávání energie a vyžadování.

Jsem spoluautorem konceptů Rukověť manažera, Husa v čele a Adam a Eva v práci.

Při přípravě a realizaci seminářů, kurzů a tréningů v  oblasti  vzdělávání vedoucích pracovníků vycházím z vlastní patnáctileté manažerské zkušenosti. Dále zahrnuji prověřené postupy kolegů v managementu a přidávám výběr z publikovaných praktických nástrojů pro řízení lidí.

Po studiích na MFF UK Praha jsem sbíral praktické zkušenosti ve firmách Samsung-Calex ČR, nejdříve na pozici finanční a poté výkonný ředitel, Saint-Gobain Isover ČR na pozici Country manager a NCH Czechoslovakia, kde jsem pracoval ve funkci Operations manager Czech, Slovakia and Poland.

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI:
Přínosné po všech stránkách. Lektor mluví srozumitelně, uvádí příklady z praxe, jsou znát dlouholeté zkušenosti.